0

ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီခြင့္ မရွိသ၍ ခ်င္းျပည္အတြင္းရွိ သဘာ၀ သဃံဇာတ ထုတ္ယူခြင့္ မျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖၚေဆာင္ျပီး ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီခြင့္ မရွိသ၍ ခ်င္းျပည္အတြင္းရွိ သဘာ၀ သဃံဇာတ ထုတ္ယူခြင့္ မျပဳလုပ္ရန္ “ခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀ သဃံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕” က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ “က်ေတာ္တို႕လိုခ်င္တာကေတာ့ သဃံဇာတဆိုင္ရာ၊ စီမံမႈ၊ အခြန္ဘ႑ကအစ…

0

ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ ၃၀ ေက်ာ္ခ်မွတ္

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေသာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူ ၃၀ ေက်ာ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္…