တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္ ရာနဲခ်ီေသာ ခ်င္းျပည္သူမ်ားက ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

0
Share.

About Author

Leave A Reply

*