0

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇိုးမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားထံမွ အတုယူသင့္စရာအမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႕ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိၾကတဲ့ ဇိုးမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားထံ အတုယူသင့္စရာအမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႕ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Lal Thanhawla က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႕က Congress Bhavan တြင္ ယခုလို ေျပာ ဆိုျခင္းျဖစ္ သည္။  …