0

ထန္တလန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုး တြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ား မလံုေလာက္

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ အေရးေပၚလူနာမ်ား ကုသရာ၌ အထူးကု ဆရာဝန္မ်ားမရွိျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ခြဲစိတ္ကိရိယာ မလုံေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၄ မိုင္ကြာ ေ၀းေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံုသုိ႔ သြားေရာက္ကုသေနရသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခက္ႀကံဳေနၾက ရသည္ ဟု…

0

ဆမီး-ကန္ပက္လက္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိ

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ဆမီးႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕အၾကား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္သြားလာ ႏုိင္မည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာက္သူကေျပာသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္…