0

ခ်င္းလူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာေရးနည္း သင္တန္းက်င္းပျပဳလုပ္

ခ်င္းလူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ စနစ္တက် ေရးသား တင္ျပႏိုင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၃-၁၆) ရက္ေန႕အထိ GRET က သင္တန္း က်င္းပျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ သည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႕ (Group…

0

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခု တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ ဆံုးျဖတ္

ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) ႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီ( CPP) ပါတီတို႔သည္ တစ္ပါတီအျဖစ္ေပါင္းစည္းရန္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ CNDP ႏွင့္ CPP ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဆင့္ (CEC)…