0

ခမ္းပတ္ ေညာင္ပင္အို ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကို အိႏိၵယ ေတာင္းဆို

ခ်င္း (ဇိုမ်ဴိးႏြယ္စု)မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တမူးၿမဳိ႕နယ္ ခမ္းပတ္ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိေသာ ေညာင္ပင္အို (Bungpui) ကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကို အိႏိၵယအစိုးရမွ စာေရးၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္…

0

ဆမီး-ကန္ပက္လက္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိ

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ဆမီးႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕အၾကား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္သြားလာ ႏုိင္မည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာက္သူကေျပာသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္…