0

မီဇိုရမ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေသာ ခ်င္းစစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္

ရခိုင္တပ္မေတာ္(AA) ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ အိႏိၵယႏုိ္င္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္ နယ္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလံုသြားၾကေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ Ralie ေက်းရြာမွ ခ်င္းျပည္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ၎တို႔ေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္သြားၾကၿပီဟု မီဇိုရမ္သတင္းစာ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။…

0

အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဘံုသေဘာထားကို အေျခခံၿပီး (၂၁) ပင္လံုတြင္ အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္

ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ (၂၁) ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိလာေသာ ဘံုသေဘာထားမ်ားကို အေျခခံၿပီး အဓိကေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု CNF လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၃) ပူးထက္နီကေျပာသည္။ “အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန ဘံုသေဘာထားရရွိခ်က္ေတြကို ပင္လံုမွာတင္ျပသြား…