0

ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္းတစ္ေနရာ တြင္ ေရႊဟုယူဆရ သည့္ ေက်ာက္တစ္မ်ဴိးေတြ႔ရွိ

CL ထန္းငါ – ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ Thipcang ေက်းရြာ တြင္းတစ္ေနရာတြင္ ေရႊဟုယူဆရသည့္ အေရာင္လစ္ လက္ေနေသာ ေက်ာက္ တစ္မ်ဴိး ေတြ႔ရွိမႈသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လူအမ်ားစိတ္၀င္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ေဇာင္သဲေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္…

0

ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ေလ့လာ

ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကြန္ယက္ (Chin Civil Society Network (CCSN) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးတို႔သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ေဒသ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားေနထိုင္ေသာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး ေဒသတြင္း အေျခ အေနမ်ားကို ေလ့လာေနၾကသည္ဟုသိရသည္။ ခ်င္းအမ်ဴိးသား…